Προεδρικό διάταγμα 123/12 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΔΔΣ), απαρτίζεται από 4 Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

β. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου

γ. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

δ. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

ε. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.