Προεδρικό διάταγμα 127/10 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα και αρχές του μεταφερόμενου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Λιμενικού Σώματος, που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν σύμφωνα με το παρόν στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, δρουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως όργανα του Υπουργείου αυτού.

 

Το ίδιο ισχύει για προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στα Λιμεναρχεία, κατά το μέρος που το προσωπικό αυτό ασκεί αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν με βάση το παρόν στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

 

2. Όργανα και αρχές της παραγράφου 1 σε έκτακτες περιστάσεις υπάγονται επιχειρησιακά στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.

 

3. Το προσωπικό της παραγράφου 1 διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικώς ως προς τα θέματα αυτά στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.

 

4. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που στελεχώνει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αποσπάται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με το προσωπικό που αποσπάται πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν διατεθεί στο Υπουργείο αυτό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.