Προεδρικό διάταγμα 127/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Έως ότου τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αποκτήσουν αντίστοιχες δικές τους υπηρεσίες και όχι πέραν του έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος,

 

1) Οι Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (άρθρα 12 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), που μεταφέρονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εξυπηρετούν και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός πληροφορικής σε χώρους του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας παραμένει και μετά την πάροδο του έτους στους χώρους αυτούς και εξυπηρετεί διαρκώς τις ανάγκες του Υπουργείου αυτού. Το πολιτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μετά την πάροδο έτους επανέρχεται και αποτελεί προσωπικό του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Στο Υπουργείο αυτό μεταφέρονται και οι θέσεις που το προσωπικό αυτό κατέχει.

 

2) Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που μεταφέρεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξυπηρετεί και τις ανάγκες του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων. Νήσων και Αλιείας όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό που στελεχώνει υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας οι οποίες παραμένουν στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας.

 

3) Η Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων (άρθρο 37 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999) του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας εξυπηρετεί και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

4) Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παράγραφος 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999) και τα ακόλουθα Γραφείο εξυπηρετούν και τις ανάγκες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

α) Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 42 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

β) Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (περίπτωση Α' παράγραφος 1 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 232/2001, Α' 175).

 

γ) Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων, Πολιτιστικών Θεμάτων και Εκδηλώσεων (περίπτωση Β παράγραφος 1 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε).

 

δ) Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο 1 παράγραφος 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

ε) Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 1 παράγραφος 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.