Προεδρικό διάταγμα 135/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο (οργανικές θέσεις)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατανέμονται στις Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως ακολούθως:

 

Στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας:

 

2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών,
2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών,
2 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Διοίκησης:

 

10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού,
8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων,
2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών,
9 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό.

 

Στη Διεύθυνση Οικονομικού:

 

8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού,
1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών,
2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων,
2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων:

 

6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού,
4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών:

 

2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,
4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α' και Κοινωνικών Υποθέσεων:

 

10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας,
6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων,
1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακευτικής,
3 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού,
1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας,
4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας,
10 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Αθηνών Β':

 

8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού,
7 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Αττικής:

 

8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού,
7 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Δυτικής Αττικής και Πειραιά:

 

8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού,
7 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α':

 

13 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων,
2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού,
8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Β':

 

10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων,
2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού,
6 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής:

 

10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων,
2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού,
6 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής και Πειραιά:

 

10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων,
2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού,
8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού:

 

6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών,
2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος,
6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων,
5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Υδάτων:

 

1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών,
2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος,
5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων,
3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου:

 

10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών,
6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών,
2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών,
4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών Έργων,
10 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών:

 

10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
10 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας,
6 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων,
2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών,
1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων.

 

Στη Διεύθυνση Αναδασώσεων:

 

1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
6 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας,
4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Σε κάθε μία εκ των τεσσάρων Διευθύνσεων Δασών:

 

10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού,
5 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας,
4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων,
1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Σε κάθε ένα εκ των Δασαρχείων:

 

1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας,
3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων,
1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών,
1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων.

 

Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων:

 

6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών,
3 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας,
3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών,
2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.