Προεδρικό διάταγμα 135/10 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο (προσωποπαγείς θέσεις)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

Περιλαμβάνει 6 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

Περιλαμβάνει 62 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

Περιλαμβάνει 6 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής

Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού

Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών

Περιλαμβάνει 2 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας

Περιλαμβάνει 3 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών

Περιλαμβάνει 5 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αποθηκάριων

Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Εργαστηρίων

Περιλαμβάνει 5 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

Περιλαμβάνει 20 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων-Στενογράφων

Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

Περιλαμβάνει 8 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ

Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

Περιλαμβάνει 18 θέσεις

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό

Περιλαμβάνει 8 θέσεις

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων

Περιλαμβάνει 2 θέσεις

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.