Προεδρικό διάταγμα 13/8/76 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οικοδομικές και λοιπές άδειες δι' εργασίες προβλεπόμενες υπό του παρόντος διατάγματος εκδοθείσες μέχρι της κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεως του παρόντος και των οποίων οι εργασίες δεν έχουν εισέτι εκτελεσθεί ή ευρίσκονται εις το στάδιον της εκτελέσεως, αναθεωρούνται προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος ως προς τις μη εκτελεσθείσας εργασίας.

 

2. Πάσα διάταξις γενική ή ειδική διάφορος ή αντικειμένη προς τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.