Προεδρικό διάταγμα 13/8/76 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Έγκριση Αρχιτεκτονικής Επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εν γένει διαμόρφωσις και οι λεπτομέρειες των εξ υπαρχής ανεγειρομένων κτιρίων , οι προσθήκες και επισκευές αυτών υπόκεινται εις την έγκριση της κατά νόμον Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Η εν γένει κατεδάφισις παλαιών κτισμάτων και η αφαίρεσις στοιχείων εξ αυτών, η κατεδάφισις παλαιών στοιχείων εξοπλισμού ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδρες, φρεάτια κ.λ.π.) ως και παν έργον αφορών εις την διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των κοινόχρηστων χώρων (επιγραφές, πάγκοι, επικαλύψεις οδών, πλατειών κ.λ.π. δημοτικοί κάλαθοι εξωτερικός φωτισμός κτιρίων και οδών πινακίδες ονομασίας οδών κ.λ.π.) τελούν υπό την έγκριση της αρμοδίας επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.