Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων είναι η διαμόρφωση και εποπτεία του πλαισίου χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

 

Συγκεκριμένα στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων είναι:

 

α. Ο συντονισμός του σχεδιασμού, των προτεραιοτήτων και της εφαρμογής των αναπτυξιακών πολιτικών, μέσω της διασφάλισης των πόρων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης.

 

β. Η εποπτεία και ο συντονισμός του ελέγχου της οικονομικής παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω σχετικών επιθεωρήσεων.

 

γ. Η διαμόρφωση και εποπτεία της επίτευξης των οικονομικών στόχων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα Αλιείας, Λοιπά προγράμματα) και της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.

 

δ. Η διαμόρφωση και εποπτεία της επίτευξης των οικονομικών στόχων υλοποίησης κάθε συγχρηματοδοτούμενου ή εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ε. Η εκπροσώπηση της χώρας έναντι διεθνών και άλλων οικονομικών Οργανισμών για τα θέματα προγραμματισμού, χρηματοδότησης και εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων αποτελείται από

 

α) Τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

 

β) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.