Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Κατάταξη προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου κατατάσσονται αυτοδίκαια στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 74 και 75 του παρόντος διατάγματος.

 

2. α. Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Λογιστικής εντάσσονται στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

 

β. Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις εντάσσονται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας και του ιδίου κλάδου.

 

3. α. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Λογιστικής εντάσσονται στην ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

 

β. Οι υπηρετούντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις εντάσσονται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ίδιας ειδικότητας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.