Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:

 

Α. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Θέσεις διαφόρων εξειδικεύσεων (καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη): 39

 

Β. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 

α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού θέσεις: 49

β. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών θέσεις: 13

γ. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος θέσεις: 2

δ. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις: 3

ε. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών θέσεις: 1

 

Γ. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

α. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού θέσεις: 13

β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών θέσεις: 15

 

Δ. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

α. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων θέσεις: 61

β. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός θέσεις: 8

γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις: 3

δ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών θέσεις: 12

ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών θέσεις: 1

 

Ε. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

 

α. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών θέσεις: 3

β. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 1

γ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσεις: 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

2. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών της παραγράφου 1 του παρόντος, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου στον οποίο και προσμετράται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.