Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

 

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 

α. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού θέσεις: 396

β. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών θέσεις: 94

γ. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος θέσεις: 27

δ. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών θέσεις: 3

ε. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις: 32

στ. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων θέσεις: 1

ζ. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών-Διερμηνέων θέσεις: 9

 

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

α. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού θέσεις: 28

β. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών θέσεις: 15

γ. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις: 13

δ. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων θέσεις: 1

 

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

α. Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων θέσεις: 186

β. Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός θέσεις: 12

γ. Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις: 38

δ. Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεταφραστών - Διερμηνέων θέσεις: 3

ε. Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών Θέσεις: 11

στ. Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών θέσεις: 2

 

Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

 

α. Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών θέσεις: 32

β. Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσεις: 8

γ. Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.