Προεδρικό διάταγμα 149/09 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 2 παράγραφος 3 της 2007/58/ΕΚ)

 

Στο άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος (5) ως εξής:

 

{5. Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την παροχή υπηρεσίας διεθνών μεταφορών επιβατών, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 2 του παρόντος, ενημερώνει τον διαχειριστή της υποδομής και το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του σκοπού της παροχής υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών μεταξύ σταθμών, που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη, και των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων διασφαλίζει ότι ενημερώνεται η αρμόδια αρχή, που έχει αναθέσει υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών με σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς επιβατών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.