Προεδρικό διάταγμα 149/09 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 2 παράγραφος 5 της 2007/58/ΕΚ)

 

Στο άρθρο 38 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), όπως ισχύει, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος, ως εξής:

 

{Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων, το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008), και ανέλαβε μεταξύ άλλων τις αρμοδιότητες του Ρυθμιστικού Φορέα είναι, επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητο από κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.