Προεδρικό διάταγμα 14/6/89f - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, που εγκρίθηκε με το από 16-07-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 382/Δ/1985), από το βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Βριλησσίων (νομού Αττικής), φερομένου ως ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Ηλιοπούλου, Γκερλίντας Ηλιοπούλου, Φραγκίσκου Ηλιοπούλου, Αθανασίου Ηλιοπούλου και Αικατερίνης Ηλιοπούλου και για το οποίο έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθμόν 428, 430, 431 σχετικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου κοινότητας Φιλοθέης (νομού Αττικής) και επί της οδού Κολοκοτρώνη υπ' αριθμόν 24 φερομένου ως ιδιοκτησία Χρύσανθου Δοξιάδη, όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 46851/1989 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

 

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια, η οποία δύναται να δομηθεί, επί πλέον της δομηθείσας βάσει των υπ' αριθμόν 7227/1974 και 4181/1988 οικοδομικών αδειών, 121,64 m2 που αντιστοιχεί σε 248 m2 του βαρυνομένου ακινήτου (επιφάνεια από ισόγειο).

 

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

 

α) Εμβαδόν οικοπέδου: 1021,70 m2

 

β) Ποσοστό κάλυψης: 24%.

 

γ. Συντελεστής δόμησης: 0,5999

 

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 14.27 m συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης.

 

ε. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελούμενου ακινήτου σύμφωνα με το διάταγμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 80462/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 30-09-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 764/Δ/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.