Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 206

Άρθρο 206: Μεταβίβαση τίτλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 13 του νόμου 2300/1995)

 

1. Η συμβατική μεταβίβαση των ονομαστικών τίτλων γίνεται με εγγραφή στο Βιβλίο Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και ταυτόχρονη πράξη οπισθογράφησης του τίτλου. Η εγγραφή στο βιβλίο και η πράξη οπισθογράφησης χρονολογείται και υπογράφεται από τους μεταβιβάζοντες και από αυτόν υπέρ του οποίου γίνεται η μεταβίβαση ή των πληρεξούσιών τους. Η εγγραφή και η πράξη υπογράφονται επίσης και από τον εντεταλμένο υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

2. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος και ακυρώνεται ο παλαιός. Για την έκδοση του νέου τίτλου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 8 του άρθρου 205.

 

3. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής εκδίδεται επίσης νέος τίτλος στο όνομα του κληρονόμου ή του κληροδόχου ύστερα από αίτησή του και υποβολή των νόμιμων δικαιολογητικών. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και στην προκειμένη περίπτωση.

 

4. Σε περίπτωση απόκτησης κυριότητας του τίτλου κατά οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.