Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 217

Άρθρο 217: Διαδικασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 3 του από 23-09-1985 προεδρικού διατάγματος)

 

Για τα τμήματα που προορίζονται για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων κοινής ωφέλειας τηρείται η εξής διαδικασία:

 

α) Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη κοινωνικού συντελεστή με αίτησή τους προς τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δηλώνουν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στον κοινωνικό συντελεστή καθώς και τη θέση και έκταση του οικοπέδου τους. Εφόσον το πρόγραμμα δεν εκτελείται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτός διαβιβάζει την αίτηση στο φορέα που πραγματοποιεί το κοινωνικό πρόγραμμα.

 

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο στεγαστικό ή κοινωφελές πρόγραμμα οι φερόμενοι ως κύριοι ή συγκύριοι του ακινήτου οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικά του οικείου υποθηκοφυλακείου από τα οποία να προκύπτει ότι το εν λόγω ακίνητο ανήκει σε αυτούς κατά πλήρη κυριότητα και ότι είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση και κάθε διεκδίκηση. το αίτημα του ιδιοκτήτη εξετάζεται από το δήμο ή τον αρμόδιο φορέα και αφού γίνει δεκτό καταρτίζεται σχετική σύμβαση.

 

β) Οι ιδιοκτήτες εκχωρούν στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή στον αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση στη ζώνη αποκλειστικά στεγαστικών ή κοινής ωφελείας προγραμμάτων ποσοστό από 60% έως 80% της ωφέλειας που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών (βασικού και κοινωνικού) και το υπόλοιπο της παραπάνω διαφοράς το χρησιμοποιούν οι ίδιοι. Το παραπάνω ποσοστό καθορίζεται ειδικότερα με τη σχετική σύμβαση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.