Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 216

Άρθρο 216: Δήλωση συμμετοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 2 του από 23-09-1985 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται μέσα στα προσωρινά όρια της ζώνης κοινωνικού συντελεστή, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, καλούνται αμέσως μετά την έγκριση του σχεδίου αυτού να εκδηλώσουν κατ' αρχήν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον κοινωνικό συντελεστή με αίτησή τους προς τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης περιγράφοντας ταυτόχρονα την έκταση και τη θέση του οικοπέδου τους. Η αίτηση αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για την τελική χωροθέτηση της ζώνης κοινωνικού συντελεστή και δεν δεσμεύει ούτε τη διοίκηση ούτε τον ιδιοκτήτη.

 

2. Μετά τον καθορισμό της ζώνης κοινωνικού συντελεστή με την πολεοδομική μελέτη και μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στα επόμενα άρθρα 217 έως 220 για τη χρησιμοποίηση της διαφοράς μεταξύ των δύο συντελεστών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.