Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 220

Άρθρο 220: Συμβάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 6 και 7 του από 23-09-1985 προεδρικού διατάγματος)

 

Οι συμβάσεις για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, έχουν τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου, μεταγράφονται στα οικεία βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και περιέχουν τα εξής στοιχεία:

 

1. Τον τρόπο χρησιμοποίησης της ωφέλειας που προκύπτει από τον κοινωνικό συντελεστή από το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους αρμόδιους φορείς, αν δηλαδή προορίζεται για στεγαστικό πρόγραμμα κοινής ωφέλειας ή για μεταφορά συντελεστή.

 

2. Τη μορφή με την οποία εκχωρείται η ωφέλεια στο Δημόσιο, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.λ.π. σύμφωνα με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 216, τον ισχύοντα στην περιοχή συντελεστή και τον κοινωνικό συντελεστή.

 

3. Το ποσοστό της διαφοράς των δύο συντελεστών που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε συμβαλλόμενος.

 

4. Το ποσοστό συνιδιοκτησίας και τα τμήματα διαιρεμένης ιδιοκτησίας που αντιστοιχούν στον κάθε συμβαλλόμενο στην περίπτωση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και σύσταση διαιρεμένης ιδιοκτησίας κατά την έννοια του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971.

 

5. Το οικόπεδο που αντιστοιχεί σε κάθε συμβαλλόμενο στην περίπτωση που μεταβιβάζεται αυτοτελές οικόπεδο.

 

6. Στην περίπτωση αντιπαροχής, το φορέα που αναλαμβάνει την κατασκευή, τους δικαιούχους της αντιπαροχής, τα ποσοστά αντιπαροχής, το χρόνο παράδοσης του έργου.

 

7. Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων και των υποθηκοφυλάκων καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.