Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 219

Άρθρο 219: Εφαρμογή κοινωνικού συντελεστή σε περιοχές μεταφοράς συντελεστή δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 5 του από 23-09-1985 προεδρικού διατάγματος)

 

Για τις περιοχές που προορίζονται για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

α) Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και ύστερα από συμφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών του βαρυνομένου και του ωφελούμενου ακινήτου κατά την έννοια του άρθρου 194, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του τμήματος I του παρόντος κεφαλαίου.

 

β) Εκτός από την προηγούμενη περίπτωση, ο Κοινωνικός συντελεστής μπορεί, επίσης, να εφαρμοστεί σε ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή μεταφοράς συντελεστή δόμησης αν ο ιδιοκτήτης του μεταβιβάσει στον οικείο δήμο ή κοινότητα ή στο Δημόσιο ποσοστό από 60% έως 80%, καθοριζόμενο ειδικότερα με τη σχετική σύμβαση της ωφέλειας που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών (βασικού και κοινωνικού). Στην περίπτωση αυτή, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ή το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει το ποσοστό ωφέλειας, το οποίο αποκτά, σε ιδιοκτήτη ακινήτου που έχει δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος I του παρόντος κεφαλαίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.