Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 298

Άρθρο 298: Ρύθμιση οφειλών για την αποζημίωση απαλλοτριούμενων ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 1, 2 παράγραφος 2, 3 και άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος 761/1970, άρθρο 18 του νόμου 1221/1981)

 

1. Οφειλές για αποζημίωση, κατά το άρθρο 290 που βεβαιώνονται στα δημόσια ταμεία καταβάλλονται σε 40 ίσες τριμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.

 

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής κάποιας δόσης, κατά το παρόν άρθρο, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

3. Απαιτήσεις του Δημοσίου που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 290 παραγράφονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 439 παράγραφος 2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.