Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 436

Άρθρο 436


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 72 παράγραφοι 1, 2 και 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος)

 

1. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος γνωμοδοτήσεις δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων δεν είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό και σε εκείνες ακόμα τις περιπτώσεις που αυτό δεν καθορίζεται ειδικά. Ο Υπουργός μπορεί και στις περιπτώσεις αυτές να αποφασίζει διαφορετικά.

 

2. Όταν οι παραπάνω γνωμοδοτήσεις δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ζητούνται από το Υπουργείο, ισχύουν ανάλογα, ως προς τη σχετική προθεσμία για την υποβολή τους, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 154. Μετά την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας οι πιο πάνω γνωμοδοτήσεις δεν θεωρούνται αναγκαίες και η έλλειψή τους δεν συνεπάγεται ακυρότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται χωρίς αυτές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.