Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Δημοσιότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 30 του νόμου 947/1979)

 

1. Το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 52 παράγραφος 3 κοινοποιείται με φροντίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο με τον τίτλο ζώνη ενεργού πολεοδομίας, μαζί με σημείωση της ονομασίας του δήμου ή της κοινότητας ή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται κάθε ζώνη. Αν τυχόν υπάρχει κτηματολόγιο γίνεται η πρέπουσα καταχώρηση σε αυτό.

 

2. Η σύμβαση ανάθεσης του έργου αναμόρφωσης ή ανάπτυξης ζώνης ενεργού πολεοδομίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες τήρησης του παραπάνω βιβλίου και τα στοιχεία που καταχωρούνται ή σημειώνονται σε αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.