Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Προγράμματα άλλων φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 8 του νόμου [Ν] 360/1976)

 

1. Προγράμματα ή δραστηριότητες των υπουργείων και των υπόλοιπων δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων, που έχουν σχέση με το αντικείμενο και το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, προσαρμόζονται, εναρμονίζονται ή εντάσσονται στα ισχύοντα κάθε φορά χωροταξικά σχέδια και προγράμματα καθώς και σχέδια και προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με όρους που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Οι διοικητικές μονάδες προστασίας του περιβάλλοντος που λειτουργούν ή συνιστώνται στο εξής κατά υπουργείο και επιμέρους φορείς ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέσα στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και των κατευθύνσεων και της πολιτικής της Κυβέρνησης για την προστασία του περιβάλλοντος που εκφράζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το οποίο είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν για τα οικεία θέματα.

 

3. Τα Υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είναι αρμόδια για την επεξεργασία ενιαίου προγράμματος συμμετοχής της χώρας στις εργασίες και δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και χωροταξίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.