Προεδρικό διάταγμα 15/10 - Άρθρο 92 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων του οριζόμενου τομέα ΙΙΙ/Β, όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα, καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου 1 απαιτείται όπως στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7.5 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] ΕΠΑ/122/1997 απόφαση (ΦΕΚ 625/Δ/1997).

 

6. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους μέχρι 1,50 m και κλίσης μέχρι 35%.

 

7. Το οικοδομικό τετράγωνο του τομέα 3 καθορίζεται υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος, όπως φαίνεται με μπλε γραμμή στο σχετικό διάγραμμα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.