Προεδρικό διάταγμα 15/1/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις παραπάνω ζώνες επιτρέπεται η διέλευση των απολύτως απαραίτητων γραμμών μέσης τάσεως του ηλεκτρικού δικτύου και των αντίστοιχων γραμμών του δικτύου τηλεπικοινωνιών υπογείως, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών των Δήμων Βουλιαγμένης και Βάρης. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος υποχρεούνται κάθε αντιπυρική περίοδο να προβαίνουν στον καθορισμό της ζώνης διέλευσης γραμμών. Σε περίπτωση επέκτασης ή τροποποίησης των ως άνω δικτύων εντός της προστατευόμενης περιοχής απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για οποιαδήποτε επέμβαση στα υφιστάμενα δίκτυα.

 

Υφιστάμενες δραστηριότητες και κτίσματα των οποίων η χρήση αντίκειται στις παραπάνω διατάξεις πρέπει ν' απομακρυνθούν εντός 2 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Πριν την έναρξη κάθε εργασίας στην περιοχή πρέπει να ειδοποιούνται εγκαίρως και εγγράφως οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων (Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας) εντεταλμένοι εκπρόσωποι των οποίων θα παρακολουθούν τις εργασίες προκειμένου για την προστασία του σπηλαίου και περιβάλλοντος χώρου του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.