Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Εκθέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την έρευνα ατυχήματος ή συμβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 18 συντάσσονται Εκθέσεις σε μορφή ανάλογη με το είδος και τη σοβαρότητα του ατυχήματος ή του συμβάντος και τη σημασία των πορισμάτων. Στις Εκθέσεις δηλώνονται οι στόχοι των ερευνών, και περιλαμβάνονται, όπου απαιτείται, συστάσεις για την ασφάλεια.

 

Στο παράρτημα V του άρθρου 29 περιλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία που πρέπει να αναφέρει η έκθεση διερεύνησης ατυχημάτων και συμβάντων

 

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει την τελική έκθεση το συντομότερο δυνατόν, και κατά κανόνα το αργότερο εντός 12 μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το περιστατικό. Στην έκθεση τηρείται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η δομή που καθορίζεται στο παράρτημα V του άρθρου 29. Η έκθεση μαζί με τις συστάσεις ασφάλειας, κοινοποιείται στα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3, καθώς και στους υπόλοιπους φορείς και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

 

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει έως την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, έκθεση απολογισμού όλων των ερευνών που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, τις συστάσεις ασφάλειας που εκδόθηκαν και τα μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με τις προεκδοθείσες συστάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.