Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Δήλωση Δικτύου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του διαχειριστή υποδομής σε τουλάχιστον μια ακόμα κοινοτική γλώσσα πλέον της ελληνικής, η δε δομή του θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα που έχει δημοσιεύσει ο Οργανισμός Διαχειριστών Υποδομής της Ευρώπης (Rail Net Europe)}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.