Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κοινοί Δείκτες Ασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της επίτευξης των Κοινών Στόχων Ασφαλείας και να εξασφαλισθεί η παρακολούθηση της γενικής εξέλιξης της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η Αρχή, συγκεντρώνει πληροφορίες για τους Κοινούς Δείκτες Ασφάλειας. Η Αρχή συντάσσει την έκθεση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17.

 

Ως πρώτο έτος αναφοράς για τους Κοινούς Δείκτες Ασφαλείας, ορίζεται το 2006. Οι σχετικές πληροφορίες υποβάλλονται με την Ετήσια έκθεση το επόμενο έτος.

 

2. Ο διαχειριστής υποδομής και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στην ετήσια έκθεση για την ασφάλεια την οποία υποβάλλουν στην Αρχή, για το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με τη πρόοδο των εθνικών δεικτών ασφάλειας και των Κοινών Δεικτών Ασφαλείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 29 παράρτημα Ι, εφόσον είναι συναφείς με την επιχείρηση που υποβάλλει την έκθεση.

 

3. Στο άρθρο 29 παράρτημα Ι καθορίζονται οι Κοινοί Δείκτες Ασφάλειας, λαμβάνονται δε υπόψη από το διαχειριστή της υποδομής και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πριν τους υποβάλλουν στην Αρχή κατά τα ανωτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.