Προεδρικό διάταγμα 16/8/85

ΠΔ 16-08-1985: Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σχετικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-08-1985: Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σχετικές ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 416/Δ/1985), 30-08-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του νόμου [Ν] 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 42 (παράγραφος 4).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την υπ' αριθμόν 581/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Περιοχές που πολεοδομούνται

Άρθρο 3: Σχέδιο ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας

Άρθρο 4: Πολεοδομική μελέτη

Άρθρο 5: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 6: Εισφορά σε γη

Άρθρο 7: Εισφορά σε χρήμα

Άρθρο 8: Ζώνες ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού, ζώνες ειδικής ενίσχυσης και ζώνες ειδικών κινήτρων

Άρθρο 9: Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 10

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-08-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.