Προεδρικό διάταγμα 17/11/88c

ΠΔ 17-11-1988: Καθορισμός περιοχής κείμενης εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων κοινοτήτων Πικερμίου και Ραφήνας (Αττικής) ως ζώνης αστικού αναδασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-11-1988: Καθορισμός περιοχής κείμενης εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων κοινοτήτων Πικερμίου και Ραφήνας (Αττικής) ως ζώνης αστικού αναδασμού, (ΦΕΚ 867/Δ/1988), 05-12-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 6 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 998/1979 Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α) και ειδικότερα το άρθρο 49 παράγραφος 2)α.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 93/1987 Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών (ΦΕΚ 52/Α/1987) και ειδικότερα τα άρθρα 23 (παράγραφοι 2, 5) και 20 όπως συμπληρώθηκε με το από 17-08-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 619/Δ/1988) Συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 93/1987 Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας, για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών (ΦΕΚ 52/Α/1987).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ/1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ/1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

7. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/35190/1441/1986 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού Καθορισμός ζωνών προστασίας περιοχής Πικερμίου.

 

8. Τα υπ' αριθμόν 232637/1474/20-10-1977 και 142237/351/12-03-1981 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας.

 

9. Το υπ' αριθμόν 4198/23-04-1986 έγγραφο του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο συνοδεύεται με δηλώσεις των συνεταιρισμών, Ολυμπιακή Στέγη, Φοίνιξ, ΟΣΠΟΤΕ και τρίτων ιδιοκτητών με τις οποίες ζητείται ο καθορισμός της εκτάσεως που διαθέτουν στο Πικέρμι ως ζώνη αστικού αναδασμού.

 

10. Την υπ' αριθμόν 16558/689/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χωροθέτηση και οικιστική καταλληλότητα της έκτασης του Οικοδομικού Οργανισμού του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών, των Οικοδομικών Συνεταιρισμών Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΙΝΙΞ, Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ και τρίτων ιδιοκτητών.

 

11. Τις υπ' αριθμόν 23/1988 και 90/1988 γνωμοδοτήσεις των κοινοτικών Συμβουλίων Πικερμίου και Ραφήνας αντίστοιχα.

 

12. Την υπ' αριθμόν 736/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-11-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.