Προεδρικό διάταγμα 18/89 - Άρθρο 77

Άρθρο 77


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 7, 8 παράγραφος 2, 9 έως και 16, 60 έως και 70 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1973 αρχίζει μετά από δέκα ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία αυτή καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις, που ρυθμίζουν τα ίδια θέματα, του κωδικοποιημένου νόμου 3713 περί Συμβουλίου Επικρατείας (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 92/1961), του νόμου [Ν] 4290/1963 περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των νομοθετικών διαταγμάτων [Ν] 962/1971, 1025/1971 και 1026/1971.

 

2. Η ισχύς των λοιπών άρθρων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1973, δηλαδή των άρθρων 8 παράγραφοι 1 και 17 έως και 59, αρχίζει από την 01-01-1974. Από την ημερομηνία αυτή καταργείται στο σύνολό του ο κωδικοποιημένος νόμος [Ν] 3713/1928 καθώς και ο νόμος [Ν] 4290/1963.

 

3. Στις περιπτώσεις που ειδικοί νόμοι παραπέμπουν σε διατάξεις που καταργήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 170/1973, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις αυτού.

 

4. Για τις δίκες που εκκρεμούν κατά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού οι διαδικαστικές πράξεις που γίνονται στο εξής ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1973, όσες όμως έχουν γίνει προηγουμένως διέπονται από το προγενέστερο δίκαιο.

 

5. Το παραδεκτό των ενδίκων μέσων κρίνεται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσης της διοικητικής πράξης ή της δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.