Προεδρικό διάταγμα 18/89 - Άρθρο 81

Άρθρο 81


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι να εκδοθούν τα διατάγματα και οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1973, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το νόμο [Ν] 702/1977, ισχύουν τα διατάγματα και οι αποφάσεις που είχαν εκδοθεί βάσει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι τότε.

 

2. Οι υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στην Ολομέλεια μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου [Ν] 702/1977 εκδικάζονται στο εξής από το Δ' Τμήμα, με εξαίρεση τις υποθέσεις που είχαν εισαχθεί ή παραπεμφθεί στην Ολομέλεια κατά το άρθρο 14, παράγραφος 2, εδάφια β' και γ' του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1973.

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1973, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 702/1977, έχει εφαρμογή και για τις παραιτήσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου [Ν] 702/1977 σε υποθέσεις για τις οποίες δεν είχε ορισθεί μέχρι τότε δικάσιμος.

 

4. Για τα ένδικα μέσα που είχαν ασκηθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου [Ν] 702/1977, για τα οποία δεν είχε λήξει η μηνιαία προθεσμία καταβολής του παραβόλου, πρέπει να καταβληθεί το παράβολο που προβλέπεται από το άρθρο 36 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1973, όπως το άρθρο αυτό είχε πριν από τροποποίησή του με το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 702/1977.

 

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 45 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1973, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου [Ν] 702/1977, έχουν εφαρμογή και σε υποθέσεις που δεν είχαν συζητηθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου [Ν] 702/1977.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.