Προεδρικό διάταγμα 191/03 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας είναι αρμόδιες για τα σπήλαια και τα παλαιοντολογικά κατάλοιπα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη, ήτοι τον εντοπισμό, έρευνα, ανασκαφή, μελέτη καθώς την προστασία αυτών και των πάσης φύσεως ευρημάτων που προέρχονται από αυτά. Είναι, επίσης, αρμόδιες για τον συντονισμό της παλαιοανθρωπολογικής παλαιοντολογικής έρευνας και για την προβολή του σπηλαιολογικού πλούτου της χώρας.

 

2. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος έχει έδρα την Αθήνα και είναι αρμόδια για τους νομούς των Περιφερειών Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

 

3. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδια για τους νομούς των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

 

4. Οι Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας συγκροτούνται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

1) Τμήμα Προϊστορικών και Ιστορικών Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα προγραμματισμού, τεχνικής οργάνωσης και πραγματοποίησης σπηλαιολογικών ανασκαφικών ερευνών προϊστορικών θέσεων (παλαιολιθικών έως εποχής Χαλκού) και ιστορικών θέσεων, προστασίας σπηλαίων, μελέτης και ανάδειξης των ευρημάτων σε ειδικά σπηλαιολογικά μουσεία ή σε αίθουσες των περιφερειακών μουσείων, η οργάνωση εργαστηρίου λιθοτεχνίας για την μελέτη και ταξινόμηση λίθινων εργαλείων από ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες, ο ευπρεπισμός, η διαμόρφωση του χώρου των σπηλαίων και του περιβάλλοντος φυσικού τοπίου, η διατήρηση και προστασία αυτών, η επίβλεψη των διενεργουμένων ανασκαφών, η διενέργεια αυτοψιών για τον εντοπισμό σπηλαίων, η καταγραφή και η ηλεκτρονική καταχώρηση εγκοίλων, θέσεων και ευρημάτων, και η τήρηση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων, βιβλιογραφικής ενημέρωσης και η λειτουργία βιβλιοθήκης.

 

2) Τμήμα Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ο εντοπισμός, η εξερεύνηση και η αξιολόγηση σπηλαίων, καθώς και η επίβλεψη υλοποίησης μελετών ανάδειξης αυτών, οι γεωλογικές έρευνες και μελέτες από πλευράς γεωμορφολογίας, υδρογεωλογίας, παλαιοπεριβάλλοντος, ιζηματολογίας, πετρολογίας και γεωχημείας των σπηλαίων, η λειτουργία Γεωλογικού Εργαστηρίου, η δημιουργία Τράπεζας Πετρωμάτων, η οργάνωση έρευνας σε παλαιοντολογικές θέσεις, καθώς και η μελέτη παλαιοντολογικών ευρημάτων, σπηλαίων και ανοικτών θέσεων.

 

3) Τμήμα Αποτυπώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωτεχνικών Εφαρμογών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η αποτύπωση και τοπογραφική μελέτη των σπηλαίων και παλαιοντολογικών θέσεων, οι γεωτεχνικές μελέτες, στερεώσεις, διαμορφώσεις και αξιοποίηση των σπηλαίων και του περιβάλλοντος χώρου.

 

4) Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η συντήρηση των σπηλαίων, των εντός αυτών ευρισκομένων αρχαίων, καθώς και των εξ' αυτών προερχομένων αρχαίων.

 

5) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, η διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδομένων, η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου, καθώς και η κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.