Προεδρικό διάταγμα 191/03 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Διάρθρωση και αρμοδιότητες Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων εδρεύει στην Αθήνα και η αρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια για την ενάλια, λιμναία και ποτάμια αρχαιολογική και πολιτιστική εν γένει κληρονομιά, καθώς και για κάθε έργο και δραστηριότητα που επηρεάζει την ως άνω κληρονομιά.

 

2. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Ερευνών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ο προγραμματισμός, η τεχνική οργάνωση και η πραγματοποίηση υποβρυχίων αρχαιολογικών ανασκαφών ή εν γένει ερευνών, για τον εντοπισμό, την εξερεύνηση, τη διάσωση και την ανέλκυση των εναλίων αρχαίων, η οργάνωση και λήψη μέτρων για την προστασία και διασφάλιση των ευρισκομένων στους βυθούς αρχαίων, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των διεξαγόμενων από ημεδαπούς και αλλοδαπούς οργανισμούς ή ιδιώτες, πάσης φύσεως υποβρύχιων ερευνών και δραστηριοτήτων.

 

β) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Δημοσίευσης και Αρχείου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα σχετικά με την καταγραφή των αρχαίων ιδίως πόλεων, κτισμάτων και ναυαγίων, που βρίσκονται στο βυθό, καθώς και των αρχαίων κινητών ευρημάτων που ανελκύονται από αυτόν, την κατάρτιση σχετικού αρχείου φωτογραφιών, διαφανειών, κινηματογραφικών ταινιών, άλλου οπτικοακουστικού υλικού, σχεδίων χαρτών, κηρύξεων κατόχων αρχαίων, καθώς και θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τυχόν εκδοτική δραστηριότητα.

 

γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η υποστήριξη της οργάνωσης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, οι αποτυπώσεις και τοπογραφικές μελέτες και η επίβλεψη εκτέλεσης μελετών λιμενικών έργων, καθώς και η συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της Εφορείας.

 

δ) Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο καθαρισμός και η συντήρηση των εναλίων μνημείων, καθώς και η βελτίωση των μεθόδων και τρόπων συντήρησής τους.

 

ε) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, η διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδομένων, η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου καθώς και η κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων της.

 

3. Στο Νομό Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κρήτης, λειτουργούν Γραφεία Εναλίων Αρχαιοτήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, αντίστοιχα, που υπάγονται στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.