Προεδρικό διάταγμα 191/03 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Διάρθρωση και αρμοδιότητες Εφορείας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών εδρεύει στην Αθήνα και είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των αρχαιοπωλείων και των ιδιωτικών συλλογών αρχαίων αντικειμένων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

 

2. Η Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η καταγραφή, η εποπτεία και ο έλεγχος των αντικειμένων που χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή ως την ύστερη αρχαιότητα, τα οποία βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, σε ιδιώτες κατόχους ή διακινούνται από τα αρχαιοπωλεία.

 

β) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η καταγραφή, η εποπτεία και ο έλεγχος των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων, των εκκλησιαστικών αντικειμένων και των αντικειμένων μικροτεχνίας από την παλαιοχριστιανική εποχή έως το 1830.

 

γ) Τμήμα Αρχείου Αρχαίων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η τήρηση του φωτογραφικού αρχείου της Εφορείας και του αρχείου αρχαιοπωλών, συλλεκτών και ιδιωτών κατόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002.

 

δ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, η διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδομένων, η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου καθώς και η κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4)γ του άρθρου 15 του νόμου 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α/2008).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.