Προεδρικό διάταγμα 191/03 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, για τις οποίες εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 44 του παρόντος, λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και ορίζονται ακολούθως ως εξής:

 

1) Η Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών

 

2) Η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

 

3) Οι Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, οι οποίες ανέρχονται σε 2 και είναι οι εξής:

 

α) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος

β) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος

 

4) Τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα, τα οποία ανέρχονται σε έξι (6), και τα οποία είναι τα εξής:

 

α) Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών

β) Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών

γ) Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών

δ) Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών

ε) Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών

στ) Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών

 

5) Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 

6) Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

 

7) Το Νομισματικό Μουσείο

 

8) Το Επιγραφικό Μουσείο

 

9) Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

 

10) Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

 

11) Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

 

12) Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.