Προεδρικό διάταγμα 191/03 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες των Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμοδιότητα των Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με την διατήρηση, προστασία και φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη συντήρηση, τη φύλαξη, την προστασία, την ανάδειξη αρχαιοτήτων και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τον προγραμματισμό. τη διαχείριση, τη μελέτη και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου, τη συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση, αναστήλωση, ανάδειξη και διαμόρφωση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης τους, που ανήκουν στο κράτος, την προετοιμασία και την εισήγηση όλων των αρχαιολογικών θεμάτων στα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια Μνημείων και την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.

 

2. Οι παράγραφοι 2, 3 και 6 του άρθρου 44 εφαρμόζονται και στις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

3. Στην αρμοδιότητα των Τμημάτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπάγεται επίσης η προετοιμασία της εισήγησης από τον αντίστοιχο Διευθυντή των σχετικών θεμάτων στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο.

 

4. Οι Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων συγκροτούνται από τα παρακάτω Τμήματα, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των Τμημάτων των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων:

 

1) Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας.

2) Τμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

3) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και Δημοσίευσης Αρχαίων.

4) Τμήμα Συντήρησης.

5) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων.

6) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.