Προεδρικό διάταγμα 19/7/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων μεσαίων, γωνιαίων και διαμπερών ορίζεται εις 60% της επιφανείας αυτών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως κτιρίων (κυρίων και βοηθητικών).

 

2. Ο συντελεστής δομήσεως των ως άνω (παράγραφος 1) οικοπέδων ορίζεται εις 0,8 του οικοπέδου, η ελαχίστη απόστασις των κυρίων οικοδομών από των ως άνω ορίων, μεταξύ των και από τυχόν βοηθητικά κτίσματα, ορίζεται εις 2,50 m.

 

Όταν τα βοηθητικά κτίσματα δεν τοποθετούνται εν επαφή με τα οπίσθια και πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελαχίστη απόστασις αυτών από τα όρια ή μεταξύ των ορίζεται εις 1 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.