Προεδρικό διάταγμα 19/7/79 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κυρία όψις ή οι κύριες όψεις των κτιρίων δύνανται να τοποθετούνται παραλλήλως ή μη, προς το πρόσωπον του οικοπέδου (γραμμή δομήσεως), εσώτερο αυτού, εν όλω ή εν μέρει, υπολογιζόμενου εν πάση περιπτώσει του αφιεμένου ούτω ακαλύπτου τμήματος εις το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου.

 

2. α) Εις περίπτωσιν κτιρίου όγκου πλέον των 900 m3 υπεράνω της στάθμης του φυσικού εδάφους, επιβάλλεται η διάσπασις του όγκου αυτού εις μικρότερους ή εις ανεξάρτητα κτίρια, έστω και αν πρόκειται περί λειτουργικά ενιαίου οικοδομήματος.

 

β) Εφ' όσον το συνεχές και ενιαίο τμήμα εκάστης όψεως υπερβαίνει τα 20 m η μελέτη να τίθεται υπ' όψιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Εις περίπτωσιν παραλιακών οικισμών, η οικοδομή τοποθετείται εις απόσταση 15 m τουλάχιστον, από της κατά τις κείμενες διατάξεις καθοριζομένης γραμμής αιγιαλού (χειμέριο κύμα).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.