Προεδρικό διάταγμα 19/7/91i - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση α) μέρους της μεταφοράς συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 27-02-1991 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 117/Δ/1991) από το βαρυνόμενο (ρυμοτομούμενο) ακίνητο, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αμαρουσίου (νομού Αττικής) και επί του οικοδομικού τετραγώνου 497Α και για το οποίο έχει εκδοθεί ο 2356/1991 τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα Εμμανουήλ, Ελευθερίου, Κωνσταντίνου και Θεοδώρας Σμαΐλου και β) μέρους της μεταφοράς συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 16-06-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 370/Δ/1990) από το βαρυνόμενο (ρυμοτομούμενο) ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Χαλανδρίου (νομού Αττικής) έναντι του οικοδομικού τετραγώνου 556 και για το οποίο έχει εκδοθεί ο 1871/1971 τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα του Γεωργίου Σαραντίδη σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αγίας Παρασκευής (νομού Αττικής) επί των οδών Κανάρη και Καλαμά (διαμπερές) και επί του οικοδομικού τετραγώνου 210 φερόμενο ως ιδιοκτησία των Παναγιώτη και Χαράλαμπου Δημητρακόπουλου, όπως το ωφελούμενο φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 68920/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής: Συνολική επιφάνεια η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 184,68 m2, που αντιστοιχεί σε 42,34 m2 των βαρυνομένων ακινήτων (22,88 m2 από το (α) βαρυνόμενο και 19,46 m2 από το (β) βαρυνόμενο).

 

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

 

α) Εμβαδόν οικοπέδου: 1.131,26 m2

β) Ποσοστό κάλυψης: 44%

γ) Συντελεστής δόμησης: 1,163

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 17,15 m.

ε) Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 68920/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.19.7.91i.2

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.