Προεδρικό διάταγμα 27/2/91d

ΠΔ 27-02-1991: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ρυμοτομούμενου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου (νομού Αττικής) και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-02-1991: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ρυμοτομούμενου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου (νομού Αττικής) και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής, (ΦΕΚ 117/Δ/1991), 14-03-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 470/1979 Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το από 19-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 592/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά τον νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του νόμου 1032/1980 Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 (εδάφιο ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

6. Την 6461/05-12-1990 πράξη συναίνεσης, ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πασχαλίδου - Φωτοπούλου του Βασιλείου Καρποδίνη ενεργούντος ως πληρεξούσιος των Εμμανουήλ Σμαήλου, Ελευθερίου Σμαήλου, Κωνσταντίνου Σκιαδά και Θεοδώρας Πρεντουλή αποκλειστικών κυρίων του περιγραφομένου στο άρθρο 1 του παρόντος ακινήτου.

 

7. Την 6684/06-12-1990 δήλωση των ανωτέρω ενώπιον της ιδίας συμβολαιογράφου δια του πληρεξουσίου τους για την εκχώρηση των δικαιωμάτων αποζημίωσης τους από τους παρόδιους στο Δήμο Αμαρουσίου.

 

8. Την 72866/08-11-1990 αίτηση των Εμμανουήλ Σμαήλου κ.λ.π.

 

9. Την 70334/17-08-1990 αίτηση των Βασιλείου Καρποδίνη.

 

10. Την 19683/11-04-1990 αίτηση του Καμπρογιάννη Σάββα.

 

11. Την 40445/11-05-1990 αίτηση της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημήτρης Κίτσος και Χρήστος Τσουμάνης ΟΕ.

 

12. Την 70713/30-08-1990 αίτηση του Στρούμπου Κωνσταντίνου.

 

13. Την 70903/06-09-1990 αίτηση των Σωκράτη Τασούλα, Έλενας Τριανταφυλλίδη, Μιχάλη Τασούλα και Χρήστος Τασούλα.

 

14. Την 41375/15-06-1990 αίτηση του Κωνσταντίνου Κωτσιόπουλου.

 

15. Την 71370/24-09-1990 αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Ευρωπαϊκή Πίστη.

 

16. Την 42134/12-07-1990 αίτηση του Βασιλείου Καρποδίνη.

 

17. Τις 493/1990, 499/1990, 518/1990, 527/1990, 537/ 1990 και 538/1990 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

18. Τις 81050/10-12-1990 και 42549/12-12-1990 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση των σχετικών τεχνικών μελετών, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-02-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.