Προεδρικό διάταγμα 27/2/91d - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης του ρυμοτομούμενου με το από 07-09-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 559/Δ/1981) ακινήτου (βαρυνομένου) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου (νομού Αττικής), και στο οικοδομικό τετράγωνο 497Α, του οποίου την αποκλειστική κυριότητα έχουν οι παραπάνω συναινούντες στη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, όπως το βαρυνόμενο ακίνητο φαίνεται με κόκκινη διαγράμμιση στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 5390/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνομένου ακινήτου και της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

 

α) Εμβαδόν ρυμοτομούμενου ακινήτου για το οποίο υφίσταται δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης: 1946,50.

 

β) Ποσοστό κάλυψης:40%.

 

γ) Συντελεστής δόμησης της περιοχής βάσει του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά: 1,2.

 

δ) Δομήσιμη επιφάνεια που αντιστοιχεί σ' αυτό: 1946,5 x 1,2=2335,80 m2

 

ε) Μεταφερόμενες δομήσιμες επιφάνειες: 2335,80 m2 εκ των οποίων 778,60 m2 από ισόγειο και 1557,20 m2 από ορόφους ή (778,60 x 2,25= 1751,85+1557,2= 3309,05 m2 από ορόφους) 3309,05 m2 από ορόφους.

 

pd.27.2.91dCopyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.