Προεδρικό διάταγμα 27/2/91d - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους του κατά το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης και δη κατά 1779,90 m2 από το περιγραφόμενο σε αυτό βαρυνόμενο ακίνητο, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου και ειδικότερα επί των οδών Κηφισίας 274 και Φιλελλήνων 22, φερόμενο ως ιδιοκτησία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 5390/1991 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται.

 

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής: Συνολική δομήσιμη επιφάνεια η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 4.597 m2 που αντιστοιχεί 1779,90 m2 του βαρυνομένου ακινήτου (από ορόφους).

 

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

 

α) Εμβαδόν οικοπέδου: 2910,65 m2

β) Ποσοστό κάλυψης: 51%

γ) Συντελεστής δόμησης: 2,4

δ) Μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 21.95 m.

ε. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με τα δύο σχετικά διαγράμματα κάλυψης σε κλίμακα 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 5390/1991 πράξη του και που αντίτυπο τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.