Προεδρικό διάταγμα 27/2/91d - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους του κατά το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος μεταφερομένου συντελεστή δόμησης και δη κατά 47,03 m2 από το περιγραφόμενο σ' αυτό βαρυνόμενο ακίνητο, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Ηρακλείου (νομού Αττικής) και ειδικότερα επί της οδού Σαρανταπόρου αριθμός 47 φερόμενο ως ιδιοκτησία Σωκράτη Τασούλα, Έλενας Τριανταφυλλίδη, Μιχάλη Τασούλα και Χρήστου Τασούλα, όπως, το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Κ Λ Μ Ν Κ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 5390/1991 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής: Συνολική δομήσιμη επιφάνεια η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 220,54 m2 που αντιστοιχεί σε 47,03 m2 του βαρυνομένου ακινήτου (από ορόφους).

 

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελούμενου ακινήτου μετά τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

 

α) Εμβαδόν οικοπέδου: 1178,64 m2

β) Ποσοστό κάλυψης: 40%

γ) Συντελεστής δόμησης: 1,387

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 18 m.

ε) Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:50. που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 5390/1991 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.