Προεδρικό διάταγμα 1/13 - Άρθρο pa

Παράρτημα Α: Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο ΙΙ του άρθρου 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σχολές & Ειδικότητα

Προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη (σε μήνες)

Κάτοχοι πτυχίου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Α' κύκλου ειδικότητας Ψυκτικών εγκαταστάσεων & Κλιματισμού

24

Κάτοχοι πτυχίου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Β' κύκλου ειδικότητας Ψυκτικών εγκαταστάσεων & Κλιματισμού

18

Κάτοχοι πτυχίου Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ειδικότητας Ψυκτικών εγκαταστάσεων

24

Κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του νόμου [Ν] 1346/1983 ειδικότητας Τεχνίτη Ψυκτικών Μηχανημάτων

24

Κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Θερμικών & Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

24

Κάτοχοι πτυχίου Κατώτερων Τεχνικών Σχολών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 και ισοτίμων σχολών ειδικότητας Τεχνίτης Ψύξεως και οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικούτου βασιλικού διατάγματος [Ν] 3/1952 και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 212/1969 ειδικότητας Τεχνίτου Ψυκτικών Μηχανημάτων

24

Κάτοχοι πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 και ισοτίμων σχολών ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

18

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.