Προεδρικό διάταγμα 1/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αντικείμενο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί, για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (γ) και (ε) του άρθρου 2 παράγραφος 3 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) και αφορούν τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, ο καθορισμός των βαθμίδων των επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, από φυσικά πρόσωπα, καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επίσης από φυσικά πρόσωπα, όταν συντρέχουν αντικειμενικώς διαπιστούμενες προϋποθέσεις. Με το παρόν καθορίζεται επίσης η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών που προβλέπονται στον Κανονισμό 303/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η απόκτηση των οποίων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση σημαντικού μέρους των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.