Προεδρικό διάταγμα 1/13 - Άρθρο pg

Παράρτημα Γ: Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το ειδικό έντυπο πληροφοριών περιέχει τα εξής:

 

(α) Τα στοιχεία του εργοδηγού ψυκτικού ή του αρχιτεχνίτη ψυκτικού ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φορολογικού μητρώου), τον αριθμό και την περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η εκδούσα αρχή.

 

(β) Τον τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών, την εγγύηση καλής λειτουργίας και την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

 

(γ) Τους κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους εκτελείται η εγκατάσταση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.