Προεδρικό διάταγμα 1/6/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αντικείμενο και σημασία της θερμικής μόνωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο παρών κανονισμός πραγματεύεται τις απαιτήσεις θερμομονώσεως και τα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν δια να εξασφαλισθεί ικανοποιητική θερμική μόνωσις εις τις κατοικημένες κτιριακές κατασκευές.

 

Η καλή θερμική μόνωσις εξασφαλίζει:

 

Υγιεινή και ευχάριστη διαμονή των ενοίκων.
Ορθολογική κατανάλωση ενεργείας δια την θέρμανση και τον κλιματισμό των χώρων.
Οικονομία εις τις δαπάνες κατασκευής της εγκαταστάσεως θερμάνσεως.
Μικροτέρα ρύπανση του περιβάλλοντος υπό των καυσαερίων.

 

1. Η ικανοποιητική θερμική μόνωσις των κατοικούμενων χώρων είναι αναγκαία προϋπόθεσις δια την εξασφάλιση υγιεινής και άνετης διαμονής υπό οικονομικές συνθήκες.

 

2. Η κατανάλωσις ενεργείας και οι αντίστοιχοι ετήσιες δαπάνες θερμάνσεως ή κλιματισμού επηρεάζονται σημαντικότατα από την θερμική μόνωση του κτιρίου, ήτοι την αντίσταση εις διαφυγές θερμότητας την οποίαν παρουσιάζουν τα περικλείοντα τον κατοικήσιμο χώρο στοιχεία κατασκευής, από την μορφολογία του κτιρίου, καθώς και από τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής όπου θα ανεγερθεί. Επί πλέον δια των μέτρων θερμομονώσεως αποφεύγονται φθορές δυνάμενες να προκληθούν εις τα κτίρια (ως π.χ. θραύσεις σωλήνων εκ του παγετού, αποκολλήσεις επιχρισμάτων και χρωματισμών συνεπεία συμπυκνώσεως υδρατμών κ.λ.π.) και μειώνονται τα έξοδα επισκευών και συντηρήσεως αυτών.

 

3. Οι δαπάνες κατασκευής της εγκαταστάσεως θερμάνσεως εξαρτώνται εκ της θερμικής μονώσεως, δεδομένου ότι το μέγεθος της εγκαταστάσεως υπολογίζεται επί τη βάσει των τεχνικών δεδομένων των στοιχείων της κατασκευής και ειδικότερα των αντιστάσεων της θερμοδιαφυγής.

 

4. Η γενίκευσις της μονώσεως των κτιρίων θα έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της ποσότητος των εκλυομένων καυσαερίων και συνεπώς την μείωσιν της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 18 της υπ' αριθμού οίκοθεν Δ6Β/5825/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 407/Δ/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.