Προεδρικό διάταγμα 1/6/79 - Άρθρο p

Παράρτημα Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πίνακας 1

α/α

Συμβολισμός

Ονομασία - Ορισμός

Μονάδες

1.

 

Μονάδα θερμότητας

kcal

Wh

2.

λ

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

kcal / m h °C

W / m K

3.

λ

Ισοδύναμος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

kcal / m h °C

W / m K

4.

Λ

Συντελεστής θερμοδιαφυγής

kcal / m2 h °C

W / m2 K

5.

1/Λ

Αντίστασις θερμοδιαφυγής: το αντίστροφο του συντελεστή θερμοδιαφυγής

m2 h °C / kcal

m2 K / W

6.

α

Συντελεστής θερμικής μεταβάσεως

kcal / m2 h °C

W / m2 K

7.

1/α

Αντίστασις θερμικής μεταβάσεως: το αντίστροφο του συντελεστή θερμικής μεταβάσεως

m2 h °C / kcal

m2 K / W

8.

k

Συντελεστής θερμοπερατότητας

kcal / m2 h °C

W / m2 K

9.

1/k

Αντίσταση θερμοπερατότητας: Το αντίστροφο του συντελεστή θερμοπερατότητας

m2 h °C / kcal

m2 K / W

10.

c

Ειδική θερμοχωρητικότητα

kcal / kg °C

W h / kg K

11.

tS

Σημείο δρόσου

 

 

12.

kM

Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας

kcal / m2 h °C

W / m2 K

 

Πίνακας 2: Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας

α/α

Στοιχεία κατασκευής

kMAX

επιτρεπόμενο

kcal / m2 h °C

W / m2 K

1.

Εξωτερικοί τοίχοι συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων εκ σκυροδέματος εις όλες τις Ζώνες

0,6

0,7

2.

Οριζόντιοι επιφάνειες και οροφές που χωρίζουν θερμαινόμενο χώρο από τον ελεύθερο αέρα, είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω εις όλες τις ζώνες

0,4

0,5

3.

Δάπεδα κείμενα επί του εδάφους ή δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη θερμαινόμενου υπογείου ή ημιυπόγειου χώρου

 

 

 

δια την Ζώνη Α

2,6

3,0

 

δια την Ζώνη Β

1,6

1,9

 

δια την Ζώνη Γ

0,6

0,7

4.

Διαχωριστικοί τοίχοι προς μη θερμαινόμενους κλειστούς χώρους

 

 

 

δια την Ζώνη Α

2,6

3,0

 

δια την Ζώνη Β

1,6

1,9

 

δια την Ζώνη Γ

0,6

0,7

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 18 της υπ' αριθμού οίκοθεν Δ6Β/5825/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 407/Δ/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.