Προεδρικό διάταγμα 20/11/82 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούνται το οικοδομικό σύστημα, το ποσοστό κάλυψης ο αριθμός ορόφων το ύψος και ο συντελεστής δομήσεως

 

α) των οικοπέδων που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Καρπενησίου που χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός οικισμός με το άρθρο 1 του παρόντος και ειδικότερα στους τομείς Α, Β, Γ, Δ, που καθορίστηκαν με το από [ΒΔ] 31-10-1950 βασιλικό διάταγμα περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως αυτού τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 3627/1976 απόφαση του Νομάρχη Ευρυτανίας περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως πόλεως Καρπενησίου κ.λ.π. (ΦΕΚ 343/Δ/1976) και

 

β) των οικοπέδων της περιοχής Καρπενησίου που εντάχθηκε στο σχέδιο με την υπ' αριθμόν [Α] 1985/1974 απόφαση του Νομάρχη Ευρυτανίας περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρπενησίου και προς το νοτιοδυτικό τμήμα αυτής και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως αυτού (ΦΕΚ 199/Δ/1974) και που το ύψος και ο αριθμός των ορόφων αυτών τροποποιήθηκαν με την παραπάνω υπ' αριθμόν 3627/1976 απόφαση του Νομάρχη, και ορίζονται όπως παρακάτω.

 

1. Τομέας Α.

 

α) Μέγιστος επιτρεπόμενο αριθμός ορόφων των κτιρίων 3, με μέγιστο ύψος αυτών 11 m ανεξάρτητα πλάτους οδού μετρούμενο από το πέριξ φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

 

β) Συντελεστής δομήσεως 2,10.

 

2. Τομέας Β.

 

α. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 3 με μέγιστο ύψος αυτών 11 m ανεξάρτητα πλάτους οδού μετρούμενο από το πέριξ φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

 

β) Συντελεστής δόμησης 2,10.

 

3. Τομέας Γ.

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας αυτών.

 

β) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 3 με μέγιστο ύψος αυτών 11 m ανεξάρτητα πλάτους οδού, μετρούμενο από το πέριξ φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

 

γ) Συντελεστής δόμησης: 1,80.

 

4. Περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο με την υπ' αριθμόν 1985/17-07-1974 απόφαση του Νομάρχη Ευρυτανίας.

 

α) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως, των οικοπέδων 60% της επιφανείας αυτών.

 

β) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 3 με μέγιστο ύψος αυτών 11 m ανεξάρτητα πλάτους οδού, μετρούμενο από το πέριξ φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

 

γ) Συντελεστής δόμησης: 1,80.

 

5. Στο παραπάνω ύψος των τομέων Α, Β, Γ και της περιοχής που εντάχθηκε στο σχέδιο με την παραπάνω απόφαση δεν περιλαμβάνεται το ύψος της στέγης.

 

Το ύψος των οικοδομών με το ύψος της στέγης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12,5 m.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο του κτιρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το παραπάνω μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των 12,50 m και σε καμία όψη του κτιρίου δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται περισσότεροι από 3 όροφοι από το πέριξ φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

 

Επιτρέπεται σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους ή διαμόρφωση του γηπέδου με αναλημματικούς τοίχους με μέγιστο ύψος 1,50 m και ελάχιστο πλάτος κλιμακώσεως 3 m.

 

Σε περίπτωση αναλημματικών τοίχων με μεγαλύτερο ύψος από 1,50 m, απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

6. Τομέας Δ.

 

α) Οικοδομικό σύστημα: των πτερύγων.

 

β) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων 50% της επιφανείας αυτών.

 

γ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστον ύψος αυτών 7,50 m μετρούμενο από το πέριξ φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

 

δ) Συντελεστής δόμησης: 1.

 

Στο πιο πάνω ύψος δεν περιλαμβάνεται το ύψος της στέγης. Το ύψος των οικοπέδων με το ύψος της στέγης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9,00 m.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο του κτιρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το παραπάνω μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των 9,00 m και σε καμιά όψη του κτιρίου δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται περισσότεροι από δύο (2 όροφοι από πέριξ φυσικό ή ιδιωτικό ή διαμορφωμένο έδαφος).

 

Επιτρέπεται σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους η διαμόρφωση του γηπέδου με αναλημματικούς τοίχους με μέγιστο ύψος 1,50 m και ελάχιστο πλάτος κλιμάκωσης 3 m. Σε περίπτωση αναλημματικών τοίχων ή με μεγαλύτερο ύψος από 1,50 m απαιτείται γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.